PRODUCTS
产品资讯

PN 系列

Product details
专用在圆型缸,用于固定 KT-20 & KT-21 系列的磁性传感器。
 
圆型缸尺寸对照表:
 
  型号 气缸 (内径) 气缸材质 型号 气缸 (内径) 气缸材质
PN-A16 Ø16 铝合金 PN-S10 Ø10 不锈钢
PN-A20 Ø20 铝合金 PN-S12 Ø12 不锈钢
PN-A25 Ø25 铝合金 PN-S16 Ø16 不锈钢
PN-A30 Ø30 铝合金 PN-S20 Ø20 不锈钢
PN-A32 Ø32 铝合金 PN-S25 Ø25 不锈钢
PN-A40 Ø40 铝合金 PN-S32 Ø32 不锈钢
PN-A50 Ø50 铝合金 PN-S40 Ø40 不锈钢
PN-A63 Ø63 铝合金
单位:mm